Assens Samlingen / lokalhistorisk arkiv

Samlingen startede oprindeligt som et udvalg under Assens Borgerforening i 1980.
blev i 1989 overdraget til den nystiftede Lokalhistorisk forening for Falslev og Vindblæs Sogne (LFVS). Selvejende institution fra 1995 med LFVS som støtteforening.

Assens Samlingen tager vare på lokalt arkivmateriale:
Indsamler, registrerer og opbevarer samt formidler historisk kildemateriale i form af
billeder, dokumenter, beretninger og erindringer, der kan oplyse om lokalområdet og
dets beboeres liv i fortid og nutid.

Her kan dine børn, børnebørn og oldebørn søge oplysninger om deres familiehistorie.
Derfor er det vigtigt, du afleverer relevant materiale om dig og din familie.