Velkommen til Assens-Samlingen

Assens-Samlingen er lokalhistorisk arkiv og har til huse i det tidligere bibliotek, Storegade 52 i Assens. Huset blev opført 1894 som den første skole i Assens. Der var kun eet klasseværelse. Lærerboligen var ovenpå. Efter at den nye skole blev bygget, var bygningen til op i 1930erne forskole – eller det, der i dag vel svarer til 0. klasse.

læs mere her

Ordinær generalforsamling afholdes på arkivet
Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 19.00.
Bekendtgjort i medlemsbladet og ved opslag i Brugsen i Assens senest 14 dage før.

Arkivet er denne aften kun åbent for de medlemmer, som deltager i generalforsamlingen.


Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Eventuelt valg af 2 stemmetællere.
 3. Samlet årsberetning for arkivet og Assens samlingen.
 4. Fremlæggelse af regnskab 2021. (Erling)
 5. Indkomne forslag, som bedes afleveret eller sendt pr post eller mail
  senest d. 16. marts til Arkivet, Storegade 52, Assens, 9550 Mariager,
  mailadresse assamarkiv@gmail.com .
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kaj, Inge Birthe og Kurt.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer (på valg er Jørn Støvring og Finn Olsen).
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og hyggesnak.
Vi håber på stort fremmøde og på gensyn til en hyggelig aften.
Bestyrelsen.

Åbningstider:
Onsdage kl. 14:00 – 16:00 og 19:00 – 21:00
(lukket i juli måned og mellem jul og nytår)

Kontakt gerne arkivet ang. det du ønsker oplysninger om inden dit besøg.
Så har vi mulighed for at finde arkivalier frem og forberede
os til dit besøg.

Medlemsskab/Kontingent for 2022 er uændret 65 Kr.
Du kan betale på en af følgende måder:
1. Indbetaling via netbank til Sparekassen Danmark, Hadsund:
reg.nr. 9231og kontonr. 2074782089 .
2. MobilPay på telefon: 28 50 47 91.
3. Kontant betaling på Arkivet i åbningstiden (se ovenfor)