Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdt på arkivet
onsdag d. 20. oktober 2021 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.


3. Samlet årsberetning for arkivet og Assens samlingen.


4. Fremlæggelse af regnskab 2020 (Erling)
.

5. Indkomne forslag.


6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Margot og Erling.


7. Valg af 2 suppleanter.


8. Valg af 2 revisorer (på valg er Jørn Støvring og Erik Justesen).


9. Valg af revisorsuppleant.


10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen kaffe og hyggesnak om gamle dage.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bestyrelsen består af:
Kurt Bager Johansen, formand. Tlf. 98 58 37 99/ 22 66 58 66
Erling Rungø, næstformand og kasserer. Tlf. 28 50 47 91
Margoth Bloch Rasmussen, daglig leder. Tlf. 29 91 39 11
Inge Birthe Velling. Tlf. 20 30 60 21
Kaj Nielsen. Tlf. 27 36 19 57