Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes på arkivet torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Samlet årsberetning for arkivet og Assens samlingen. 

 4. Fremlæggelse af regnskab 2019 (Erling)

 5. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer (Kurt)

 6. Indkomne forslag. 

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  På valg er Kurt Bager Johansen og Inge Birthe Velling.

 8. Valg af 2 suppleanter. 

 9. Valg af 2 revisorer (på valg er Jørn Støvring og Erik Justesen)

 10. Valg af revisorsuppleant. 

 11. Eventuelt.

Efter kaffen vises gamle billeder og /eller film fra lokalområdet.