Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdt på arkivet torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Samlet årsberetning for arkivet og Assens samlingen. 

 4. Fremlæggelse af regnskab 2019 (Erling)

 5. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer (Kurt)

 6. Indkomne forslag. 

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  På valg er Kurt Bager Johansen og Inge Birthe Velling.

 8. Valg af 2 suppleanter. 

 9. Valg af 2 revisorer (på valg er Jørn Støvring og Erik Justesen)

 10. Valg af revisorsuppleant. 

 11. Eventuelt.

Efter kaffen vistes gamle billeder og /eller film fra lokalområdet.

På grund af Corona er bestyrelsen først blevet konstitueret på et møde den 26. august.

Bestyrelsen består af:
Kurt Bager Johansen, formand. Tlf. 98 58 37 99/ 22 66 58 66
Erling Rungø, næstformand og kasserer. Tlf. 28 50 47 91
Margoth Bloch Rasmussen, daglig leder. Tlf. 29 91 39 11
Inge Birthe Velling. Tlf. 20 30 60 21
Kaj Nielsen. Tlf. 27 36 19 57